Andelsbolig

 

Stemmeret til generalforsamling

Hvis du vil have mulighed for at stemme m.m. til vores årlige generalforsamling er det nødvendigt, at du skaffer dig en fuldmagt fra ejeren af boligen. Det koster 50 kr. en gang for alle at blive andelshaver. Beløbet skal betales senest ved indgangen til generalforsamlingsaftenen.

 

Salg eller fraflytning

Ved evt. salg af din andel, er det meget vigtigt, at du husker, at du meddeler fjernvarmeværket, hvis du fraflytter. Dette kan du gøre på telefon      59 29 46 04. Hvis du har din egen måler, vil der så blive aflæst og lavet en flytteopgørelse.

 

Tilslutning

Hvis du ønsker at blive tilsluttet fjernvarmesystemet anbefaler vi, at du kontakter en af vores driftsmestre, Frank, Jens eller Brian på telefonnummer 59 29 46 04. Så vil du få de rigtige oplysninger om, hvad der skal foretages i dit hus i forbindelse med tilslutningen.