Andelshaver

 

Ifølgende gældende vedtægter er reglerne for andelshavere beskrevet således:

 

§ 3

Andelshaverne.

 

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er :

 

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom, herunder ejer/administrator af udlejningsejendomme.

2. Ejer af en ejerlejlighed, som ikke er forpligtiget af en ejerlejlighedsforening til fælles varmeforsyning.

3. Ejer af bygning på lejet grund.

4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, med dispositionsret for medlemmernes varmeforsyning.