Miljøvenlig Varme

 

Mandag den 15. august 2011 blev Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskabs nye 7.000 m2 solvarmeanlæg indviet af Kalundborgs borgmester Martin Damm. Det var en stolt borgmester, der konstaterede, at det nye anlæg er en investering, som både passer på klimaet og samtidigt er en god investering. ”Med sådan et anlæg kan vi vise i praksis, at der ikke er et modsætningsforhold mellem det at passe på vores klode, og det at kunne producere og udvikle. Tværtimod er det to sider af samme sag,” udtalte Martin Damm og fortsatte: ”Jeg vil prale lidt med Svebølle Viskinge Varmeværk fremover, når jeg skal komme ind på de mange tiltag, der sker i Kalundborg Kommune”.

 

Solvarmeanlægget forventes at stå for 20 % af det årlige varmeforbrug i Svebølle og Viskinge, hvilket svarer til det årlige forbrug i 175 gennemsnit husstande*. Anlægget leverer sammen med et nyt træflis-fyret varmeværk langt størstedelen af varmen til de 588 varmekunder i Svebølle og Viskinge. ”Vi havde oprindeligt fået at vide, at et solvarmeanlæg ikke var rentabelt sammen med biomasse, men da vi fik projektet regnet igennem, viste det sig, at solvarmen har en fornuftig økonomi med de nuværende priser på biomasse,” berettede formanden for varmeværket, Svend Müller.