Gode råd

 

Det er vigtigt at meddele, at det altid er den enkelte forbrugers ansvar at husets anlæg fungerer tilfredsstillende. Unitten passes af varmeværkets folk. Husk at hvis du ændrer dit hus med mere isolering eller andet hvor varmeforbruget ændres skal du kontakte varmeværket for, at få tjekket om din unit og eventuel automatiske temperaturregulator skal justeres.

 

Såfremt du har brug for rådgivning om isolering eller andre energibesparende tiltag anbefales det at du kontakter en energirådgiver.

 

NATSÆNKNING
Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen.

 

GULVVARME
Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn, før reguleringen af gulvvarme får virkning.

 

RETURTEMPERATUR
Jo koldere temperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet. Radiatorens returrør skal føles kolde eller håndvarme.

 

TEMPERATUREN
21 grader C er en ideel sturetemperatur for de fleste mennesker. Hver ekstra grad betyder ca. 5 % større varmeforbrug. Hold altid døren til et koldt rum lukket. Er døren åben, vil varmen fra andre rum trække ind i det kolde rum. Over 16 grader C anbefales som minimum i alle rum.

 

RADIATOREN (afsnittet er under revidering).
Har du et 2 strengs anlæg vil det normalt være bedst at følge denne anvisning, men der kan være anlæg som skal tilpasses på en anden måde: Brug alle radiatorer i sammen rum og indstil dem ens. For 2-strengsanlæg er det normalt gældende at radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden. Åbn for luftskruen, hvis der er en rislende lyd i radiatoren. Hold en klud under for vanddryp.

Har du et et-strengs anlæg gives der er lidt andet råd. Og igen kan der være anlæg som skal justeres på en anden måde. : For denne anlægstype vil det normalt være bedst at radiatoren er varm på det meste og at fremløbstemperaturen på radiatorvandet er lavest muligt hvilket kan stilles i unitten. Hvis du har en automatisk temperatur regulator skal du kontakte varmeværket for at få fremløbstemperaturen indstillet korrekt. Her kan du også få andre gode råd.

 

TERMOSTATEN
Hæng eller placer aldring gardiner, møbler eller tøj på radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostaten er forsynet med en føler, der måler luftens temperatur. Kontroller evt. temperaturen i rummene ved at placere et termometer på en indervæg i 1,5 meters højde.

 

DET VARME VAND 
Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 55 grader C. Ved højere temperatur øges risikoen for kalkdannelse i varmtvandssystemet. Tag brusebad i stedet for karbad. du bruger nemt 145 liter vand til et karbad, mod typisk kun 45 liter vand til et brusebad.

 

INDEKLIMA 
Tør dit tøj udendørs eller i dertil indrettede rum. Luft jævnligt ud ved at skabe gennemtræk i 5 - 6 minutter ad gangen. Luk for termostaterne under udluftning. Temperaturer under 14 grader kan skabe fugtproblemer. Placer aldring store lodrettet flader f.eks. møbler op ad kolde ydervægge. Det kan forårsage fugtskader.

 

ISOLERING
Ved at isolere rigtigt kan du spare mange penge på varmeforbruget. Sørg for at rør, ydermure og lofter er velisolerede. Vælg termoruder og dobbeltruder frem for almindelige vinduer. Check at døre og vinduer er helt tætte - anvend f.eks. tætningstape og forsatsruder..

 

AFLÆSNING AF FORBRUGET
Aflæs din måler en gang om måneden, så har du styr på dit forbrug og kan hurtigt opdage eventuelle store udsving.

 

//