Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 

Formand
Svend Müller
svend.muller@outlook.dk
Tlf. 23 35 06 01

Har været formand siden værkets start i 1991.

 

Næstformand
Jesper Knudsen 
jesper.knudsen@netdyredoktor.dk

Har været med i bestyrelsen siden 2015 og Næstformand siden 2018.

 

Bestyrelsesmedlem
Gert Larsen
gertoglise@hotmail.com

Har været medlem af bestyrelsen siden værkets start i 1991 og Næstformand fra 2015 - 2018.

 

Bestyrelsesmedlem
Mark Kristensen
mfkr@novonordisk.com

Medlem af bestyrelsen siden september 2019.

 

Bestyrelsesmedlem
Sune Lillie
sunelillie@gmail.com


Valgt til bestyrelsen i september 2020.

 

Bestyrelsesmedlem
Hans Erik Munk
haem@kalundborg.dk

Medlem af bestyrelsen, og er i april 2021 udpeget af Kalundborg kommune som deres repræsentant i SVF's bestyrelse

 

Administrator

Revisor Bent Rasmussen
bent@hvrev.dk
Tlf. 59 59 54 08

//