Solvarme

2014.11.12 Så har vi fået koblet det nye solvarmesystem sammen med det eksisterende fjernvarmeværk og vi venter nu bare på at solen skal skinne.

 

2014.08.20. På din årsopgørelse kan du finde en pin kode som giver dig muligheder for at kigge ind på alle dine aflæsninger gennem de sidste 5 år. Du skal bruge pinkoden og forbrugernummeret. Det er nemt at klikke sig ind via dengrønne blok til venstre. Hvs du har brug for hjælp kan du kontakte varmeværket på 59294604 eler revisoren på 59595408 her kan du få oplyst din pinkode. God fornøjelse.

 

2014.08.15 Årsopgørelserne er lavet og de bliver udsendt sammen med opkrævningen på den første rate. Hvis i er på PBS vil den komme som vedhæftet fil på jeres netbank og hvis i ikke er på netbank vil i få den med posten.

 

2014.08.15 Vores nuværende solfangere har stort set kørt i 2 måneder uden den store hjælp fra vores kedelanlæg. Det har vi ikke prøvet før, men sommeren har jo også været med os.

 

2014.08.15. Byggeriet er godt i gang og det nye solfangerfelt er sat op på rekordtid. Det tog kun 7 dage at få de nye 3000 m2 solfangere monteret på den nye type sokler som ligner dem der bruges til autoværn. I kan se billeder på face book siden. Netop i disse dage er en af vores andre leverandører i gang med at etablere den nye 2000 m3 varmeakkumulator som gerne skulle kunne idriftsættes først i oktober.

 

2014.07.04 Her først i juli er vi godt i gang med at forberede arealet til det nye 3000 m2 solvarmeanlæg. Vi regner med at montagen foregår i løbet af august og begyndelsen af september. Den ekstra store varmeakkumulatortank på 2000 m3 er også ved at være på vej. Bunden er støbt og klar. opstilling af tanken foregår så vi kan fylde vand i tanken i uge 39, hvorefter vi regner med at idriftsætte det nye solvarmeanlæg.

 

Mandag d. 31 marts 2014 blev der afholdt en ekstraordinær Generalforsamling i Svebøllehallen. Her blev bestyrelsens forslag om udvidelse af solvarmearealet med yderligere 3000 m2 og en ekstra varmeakkumulator tank på ca. 2000 m3, godkendt af en enstemmig generalforsamling. Projektet forventes igangsat snarest g vi håber at kunne lave en samlet idriftsættelse i august eller september.

Hjemmesiden vil blive opdateret med nyheder når anlægsarbejdet påbegyndes.

Hvis du har lyst at høre mere om projektet er du velkommen til at sende en email til formanden på smy@viskinge.com

 

Mere solvarme i Svebølle. Opdateret d. 5 oktober 2013

Lidt opdateringer her nu sommeren går på held og det kolde efterår nærmer sig. Vi har måtte starte en fliskedel op da det kolde og fugtige vejr gav behov for opvarmning af vore boliger. Solvarmeanlægget har haft gode betingelser med højt klart vejr. siden 1 januar er der produceret 3000 MWh på solvarmen, så vi er godt på vej.

På generalforsamlinge var der stor opbakning (et enstemmigt JA) omkring bestyrelsens forslag om at udvide solvarmeanlægget. Udvidelsen er blevet aktuel efter en stor del af folketingets medlemmer har besluttet at indføre en ny afgift. Den hedder forsyningssikkerhedsafgiften og pålægges alle producerede MWh med undtagelse af dem som er produceret på solvarme. For at dæmme op imod en stor stigning i varmeregningen fremlagde bestyrelsen forslaget om at udvide solvarmeanlægget med yderligere ca. 3000 M2. HVis du har spørgsmål i den eller anden forbindelse er du velkommen til at ringe, enten på varmeværket (59 29 46 04) eller til formanden 25 35 06 01 eller smy@viskinge.com)

 

Artikel i Kalundborg folkeblad efter indvielse af de første 7000 M2 solvarmeanlæg.

Mandag den 15. august 2011 blev Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskabs nye 7.000 m2 solvarmeanlæg indviet af Kalundborgs borgmester Martin Damm. Det var en stolt borgmester, der konstaterede, at det nye anlæg er en investering, som både passer på klimaet og samtidigt er en god investering. ”Med sådan et anlæg kan vi vise i praksis, at der ikke er et modsætningsforhold mellem det at passe på vores klode, og det at kunne producere og udvikle. Tværtimod er det to sider af samme sag,” udtalte Martin Damm og fortsatte: ”Jeg vil prale lidt med Svebølle Viskinge Varmeværk fremover, når jeg skal komme ind på de mange tiltag, der sker i Kalundborg Kommune”.

 

Solvarmeanlægget forventes at stå for 20 % af det årlige varmeforbrug i Svebølle og Viskinge, hvilket svarer til det årlige forbrug i 175 gennemsnit husstande*. Anlægget leverer sammen med et nyt træflis-fyret varmeværk langt størstedelen af varmen til de 588 varmekunder i Svebølle og Viskinge. ”Vi havde oprindeligt fået at vide, at et solvarmeanlæg ikke var rentabelt sammen med biomasse, men da vi fik projektet regnet igennem, viste det sig, at solvarmen har en fornuftig økonomi med de nuværende priser på biomasse,” berettede formanden for varmeværket, Svend Müller.